ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์

        วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ของจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 1) พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ 2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม 3) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์