คุณกำลังมองหาอะไร?


                                                                                                                                  

                                                              

                                                                                         report-1 (2)

 

     ที่อยู่ : 111 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด

     อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

 

    โทรศัพท์ : 0 3434 0311 ต่อ 101, 103

    หรือ 0 3434 0312 โทรสาร : 0 3434 0314

                   

     Email:moi_nakhonpathom@industry.co.th           

    

   

    ร้องเรียนออนไลน์ : https://forms.gle/iARM3mz4dkV75dvG9

 

    facebook.com/industry.nakornpathom