คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
04.11.2565
5

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “บริการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อการลงทุนในระบบอัตโนมัติ” ภายใต้ โครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0” เป็นการยกระบบขีดความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประโยชน์ที่ได้รับ การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาณด้านระบบอัตโนมัติ(Automation System Analyst) Solution เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่มีการนำเสนอ Conceptual Design & Computer Simulation การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน (Financial Feasibility) การแนะนำ System Integrator (S1) ที่เหมาะสมและมีศักยภาพ การอบรมบุคลากรในสถานประกอบการด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เช่น การบำรงรักษาระบบอัตโนมัติ (ไม่เกิน 2 คน)

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

05.10.2565

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2565

30.09.2565

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 570,000 บาท

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02