คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.02.2566
1

นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ร่วมกับผู้รับจ้างโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro – Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ โดยกลุ่มมีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดเป็นขนมเปี๊ยะไส้เผือกและไส้ถั่วแดงและได้มีการทดลองทำการผลิต ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงลาดสวาย ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
01.02.2566
2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม จัดอบรมเรื่อง ”การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียว และระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม” ณ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ทั้งหมด 270 ราย

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

23.12.2565

04.01.2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02