คุณกำลังมองหาอะไร?


แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : -กลุ่มนโยบายและแผนงาน 0 3434 0311 ต่อ 101 -กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 0 3434 0311 ต่อ 103 -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 0 3434 0315
โทรสาร : -กลุ่มนโยบายและแผนงาน 0 3434 0314 ------------กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 0 3434 0317 -----------กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 0 3434 0316
อีเมล : saraban_nakhonpathom@industry.go.th